Zentsuraren aurka / Contra la censura

[Castellano abajo]

Korearekiko Laguntasun Elkarteak/Korean Friendship Association – Euskal Herrian zentsura erasoak jaso ditu azken aste hauetan. Gure posta elektronikoa blokeatu digute, hainbat sare sozialetako kontuak itxi eta berriak irekitzea galarazi digute. Zentsura hau mundu osoko delegazioen aurkako operazio baten baitan kokatzen da, esaterako, Erresuma Batuko, Austriako, Alemaniako Ekialdeko, Brasilgo, Kanbodiako eta beste toki batzuetako delegazioen aurkako erasoak ere jazo ditugu.

Koreako Herri Errepublika Demokratikoa aspalditik salatzen dabilen moduan, eta guk geuk gure azaletan bizi dugunez, Europak norabide arriskutsu bati ekin dio. Etxe Zuriaren txontxongilo moduan jokatuz, kontraesan sozial eta ekonomikoa geroz eta larriagoa eta sakonagoa bilakatzen ari da. Erokeria militarrak markatutako klima horretan, propagandak funtsezko rola jokatzen du, eldarniozko eskalada hori justifikatu beharra baitago.

Europarrak propaganda bonbardaketa sistematikoa jasotzen ari dira hilzorian dagoen Amerikako Estatu Batuen kontrolpeko nazioarteko ordena edozein preziotan mantentzeko. Ofentsiba propagandistiko horretan, zentsurak rol protagonista hartu du. Ikusi genuen jada zer egin zuten komunikabide errusiarrekin 2022. urtean, non hainbeste defendatzen duten prentsa-askatasuna arazorik gabe murriztu zuten, komunikabide asko zentsuratuz parlamentuetan aprobatu gabe (herrialde askoren konstituzioen aurka joaz). Europar Batasunaren eta NATOren narratibatik kanpoko diskurtsoen aurkako zentsura eguneroko ogi bilakatu da. Hemen bertan, adibide bat aipatzearren, Yakovlev 42 punk talde oiartzuarraren aurkako erasoak dugu. Pavel González kazetariak oraindik preso jarraitzen du, modu ilegalean, Europako agintari eta prentsa-agentziek beste aldera begiratzen duten bitartean. Beste hamaika kasu etorriko zaizkio burura irakurleari, ziur.

Orain gure txanda izan da. Ez dute nahi Europako biztanleriak jakitea zer gertatzen den Koreako Herri Errepublika Demokratikoan, Mendebaldearen interes belizista eta inperialisten aurkako proiektu demokratikoak ezkutatu nahi baitituzte.

Panorama horrek guztiak, beste behin, Korea sozialistak egiten duen irakurketen egiazkotasuna konfirmatu besterik ez du egiten. Demokraziaren izenean Korearekin sumintzen diren berdinek, bertan prentsa eta adierazpen askatasunik bermatzen ez dela dioten horiek, orain, komeni zaienean, Koreaz hitz egitean hain funtsezkoak diren askatasun horiek arazorik gabe murriztu dituzte. Baina bada desberdintasun funtsezkoa: herriaren eta langileen kontrolpeko Estatuak errepresioa eta zentsura erabiltzen du herriaren eta langileen etsaien aurka; aldiz, herriaren eta langileen etsaiak diren inperialista eta burgesiaren kontrolpeko Estatuetan, errepresioa eta zentsura aplikatzean, herriaren eta langileen aurka erabiltzen dira. Azken hori da Europan bizi duguna, azken urte hauetan areagotu egin dena, igoaldi militar eta belizista eroaren ondorioz. Horrek gauza bakarra baino ez du adierazten: kontraesan sozial eta ekonomiko propioek irentsita dituzten mendebaldeko gobernu inperialistek basakeria baino ez dute irtenbide. Horren aurrean, Europako langile eta herriek Korea sozialistan lagun handia dute.

KFA – Euskal Herriatik badakigu gure sareen aurkako eraso hau testuinguru zail batean kokatzen dela, errepresioa eta zentsura geroz eta normalizatuagoa dagoen testuinguruan, alegia. Hala ere, ez dugu etengo gure jarduna eta Koreako Herri Errepublika Demokratikoa Euskal Herriratzen jarraituko dugu. Elkartetik gure sareen berrezartzea exijitzen dugu, gure lana normaltasun handienez gauzatu ahal izateko.

CONTRA LA CENSURA

La Asociación de Amistad con Corea/Korean Friendship Association en Euskal Herrian ha sido objeto de varios ataques de censura en las últimas semanas. Han bloqueado nuestro correo, cerrado cuentas de redes sociales e impedido abrir nuevas cuentas. Esta censura se enmarca en una operación contra las delegaciones de todo el mundo, tales como la de Reino Unido, Austria, la delegación del Este de Alemania, Brasil, Camboya y más.

Como viene denunciando desde hace tiempo la República Popular Democrática de Corea, y como nosotros mismos vivimos en nuestras propias carnes, Europa ha emprendido una peligrosa dirección. Al actuar como títere de la Casa Blanca, la contradicción social y económica se hace cada vez más grave y profunda. En este clima marcado por la locura militar, la propaganda juega un papel fundamental, pues hay que justificar esta escalada delirante.

Los europeos estamos recibiendo un bombardeo sistemático de propaganda para mantener a cualquier precio el orden internacional moribundo que dominaba Estados Unidos. En esta ofensiva propagandística, la censura ha cobrado un papel protagonista. Ya vimos lo que hicieron con los medios rusos en 2022, donde restringieron la libertad de prensa, de la que tanto pecho sacan, censurando medios de comunicación sin someterlos a los parlamentos (en contra de las constituciones de muchos países). La censura contra los discursos ajenos a la narrativa de la Unión Europea y la OTAN se ha convertido en el pan de cada día. Aquí mismo, por citar un ejemplo, tenemos los ataques contra el grupo punk oiartzuarra Yakovlev 42. El periodista Pavel González sigue preso, de forma ilegal, mientras las autoridades y las agencias de prensa europeas miran para otro lado. Seguro que el lector ya conocerás, además, otros muchos casos.

Ahora ha sido nuestro turno. No quieren que la población europea sepa lo que pasa en la República Popular Democrática de Corea, porque quieren ocultar proyectos democráticos contra los intereses belicistas e imperialistas de Occidente.

Todo este panorama no hace más que confirmar, una vez más, la veracidad de las lecturas que hace la Corea socialista. Aquellos que no dudan en poner el grito en el cielo contra Corea porque dicen que allí no se respeta la libertad de prensa ni la libertad de expresión, tampoco han dudad en restringir esos mismos derechos cuando les ha convenido. Pero hay una diferencia fundamental: el estado controlado por el pueblo y los trabajadores utiliza la represión y la censura contra los enemigos del pueblo y de los trabajadores, mientras que en los estados controlados por los imperialistas y la burguesía, enemigos del pueblo y los trabajadores, la represión y la censura se aplican contra estos últimos. Esta última situación es la que vivimos en Europa, que en los últimos años se ha visto agravada por la insensata escalada militar y belicista. Esto no significa más que una cosa: los gobiernos imperialistas occidentales que están devorados por sus propias contradicciones sociales y económicas, no tienen más remedio que la barbarie. Ante eso, los trabajadores y los pueblos de Europa tienen un gran apoyo en la Corea socialista.

Desde KFA – Euskal Herria sabemos que este ataque a nuestras redes se enmarca en un contexto difícil, en el que la represión y la censura están cada vez más normalizadas. Sin embargo, no vamos a dejar de actuar y de traer a Euskal Herria la realidad de la República Popular Democrática de Corea. Desde la asociación exigimos el restablecimiento de nuestras redes para poder llevar a cabo nuestro trabajo con la máxima normalidad.

KFA EH

Descubre más desde KFA Euskal Herria

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo